Reglement

Ons Reglement

 1. De activiteiten van Wielervereniging Rouleurs Ulvenhout staan alleen open voor leden. Gastrijders mogen na aanmelding bij het bestuur slechts één keer aan een toertocht deelnemen ter kennismaking.
 2. Wielervereniging Rouleurs Ulvenhout is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie, zodat alle leden een NTFU lidmaatschap hebben en van de hieruit voortvloeiende rechten gebruik kunnen maken.
 3. Zowel bij het deelnemen aan toertochten van de Rouleurs als het meerijden met het zondagse rondje zijn leden verplicht clubkleding te dragen. Zonder clubkleding dient men achter aan te sluiten.
 4. Ieder lid is verzekerd volgens de voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in de combinatieverzekering die de NTFU voor ToerFietsKaart-houders heeft afgesloten bij Meijers Assurantiën te Amsterdam. Deze verzekering omvat onder meer een Algemene Aansprakelijkheidsverzekering, Fietsverzekering en Ongevallenverzekering.
 5. Zowel bij toertochten als bij het zondagse rondje dient er twee aan twee gereden te worden. Als de groep te groot is splitsen we deze op zodat passerende auto’s zonder al te grote risico’s langs de groepen kunnen rijden. Veiligheid staat voorop tijdens onze tochten.
 6. Het zondagse rondje is een gewone clubactiviteit zodat leden in ‘gesloten formatie’ dienen te rijden. Niet-leden zullen dus ACHTERAAN moeten sluiten. Zij dienen hier vriendelijk toe verzocht te worden.
 7. Tijdens toertochten wordt gebruik gemaakt van fluitsignalen: Eén maal fluiten betekent linksaf, tweemaal fluiten is rechtsaf, meerdere malen fluiten duidt op naderend gevaar. Luisteren en opletten dus!
 8. Ten behoeve van de veiligheid op de weg moeten er signalen (door)gegeven (roepen of handgebaren) worden. Wie voorop rijdt heeft immers een beter overzicht dan zij die achter in het peloton rijden.
 9. Bij het deelnemen aan clubactiviteiten is het dragen van de helm verplicht.
 10. Zorg ervoor dat je conditie goed is als je aan langere toertochten deelneemt. Dat rijdt niet alleen prettiger maar is bovendien veiliger en zeker niet alleen voor jezelf.
 11. In principe wordt er bij alle weersomstandigheden gereden. Mocht er onverhoopt toch aanleiding zijn de tocht af te gelasten dan wordt deze beslissing pas bij het vertrek genomen. Als het weer daar aanleiding toe geeft kan een toertocht eventueel ingekort worden.
 12. Voor alle clubactiviteiten op de openbare weg geldt: houd je te allen tijden aan de verkeersregels.
 13. Wedstrijden worden op de openbare weg gehouden, houd dus altijd rekening met overig verkeer.
 14. Zowel aanmelding als uitschrijving van het Rouleurs lidmaatschap dient schriftelijk (of per Email) bij het secretariaat (zie voorzijde kalender) te gebeuren.
 15. Voor de trouwe deelnemers worden (super) toerprestiges in het vooruitzicht gesteld:
  Toerpres­tige: Iedereen die minimaal alle ritten -op twee na- rijdt, ontvangt deze tro­fee.
  Super toer­prestige: voor diegenen die alle B-toertochten (dan wel C-tochten) uitrijden.
  NB: Er mag één rit geruild worden voor deelname aan het clubkampioenschap of de verrassingsrit.
Scroll naar boven